Student bouwt app die plagiaat ChatGPT detecteert

Student bouwt app die plagiaat ChatGPT detecteert


Niet al zijn medestudenten nemen het hem in dank af, maar Andrew Tian ontwikkelde een app die plagiaat met AI-model ChatGPT detecteert.

Onder de naam GPTzero bracht de Brit afgelopen dagen software uit die kan zien of een tekst door een mens of door een machine is geschreven. De tool is gratis te gebruiken.

Tian, studerend aan de prestigieuze Amerikaanse universiteit Princeton, kwam op het idee toen hij zag dat kunstmatige intelligentie steeds vaker wordt ingezet om plagiaat te plegen. Het nu populaire ChatGPT gebruikt bijvoorbeeld alle publiek beschikbare teksten op internet om schrijfopdrachten te leren uitvoeren.

Voor scholieren en studenten wordt het makkelijk om teksten, opstellen, vragenlijstjes en samenvattingen te laten maken door de computer. Het gevaar bestaat dat deze jongelui hun mentale oefeningen uitbesteden aan computers. Dat wil Tian voorkomen.

De bevindingen met GPTzero vormen voor de student de basis voor een toekomstige publicatie.

ChatGPT werd eind november 2022 gepubliceerd door OpenAI, een onderzoekslab. Microsoft heeft daar een financieel belang in. Het softwarebedrijf gebruikt de daar opgedane kennis om AI-tools toe te voegen aan https://www.emerce.nl/nieuws/microsoft-verwerkt-chatgpt-dalle-bing Bing en de Microsoft 365-suite.

Op openbare scholen in NY City is het sinds enkele dagen verboden om ChatGPT te gebruiken op computers van de onderwijsinstellingen.

Foto: Mirko Tobias Schäfer (cc)

Source link

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *