Oeps, platform OnlyFans betaalde jarenlang te weinig belasting | Financieel

Wanneer OnlyFans het nieuws haalt, wordt doorgaans verwezen naar de expliciete beelden die op de site of de app te zien zijn. Maar nu zal ook de Europese btw-richtlijn moeten worden vermeld.

Btw afdragen

Dat zit zo. Fenix International, het bedrijf achter OnlyFans, int alle betalingen die creators aan hun abonnees aanrekenen. Het stort het geld vervolgens door, maar houdt daarvan 20% af. Op dat gedeelte betaalt Fenix btw aan de Britse overheid – het bedrijf is om fiscale redenen in het VK gevestigd – terwijl de belastingautoriteiten argumenteren dat het btw moet betalen op het volledige bedrag dat het in naam van zijn creators int. Het gaat om de periode tussen 2017 en 2020.

Een Britse rechtbank die zich over de zaak buigt, speelde de vraag door naar het Europees Hof van Justitie. Dat dat Hof zich nu uitspreekt over een zuiver nationale aangelegenheid van een land dat niet langer tot de Europese Unie behoort, is het gevolg van het feit dat de prejudiciële vraag ingediend werd voor het einde van de transitieperiode na de brexit.

Alle inkomsten

Het Hof in Luxemburg geeft de Britse belastingdienst HMRC helemaal gelijk: op basis van de Europese btw-richtlijn is OnlyFans inderdaad btw verschuldigd op alle inkomsten die worden geïnd, en dus niet enkel op het bedrag dat wordt ingehouden.

In essentie betwist Fenix International een uitvoeringsbepaling die de EU op basis van de btw-richtlijn had aangenomen, maar volgens het Europees Hof is daar niets mis mee.

Source link

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *