Kabinet onderzoekt nieuwe ‘energietoeslag’ tegen koopkrachtpijn op langere termijn

Kabinet onderzoekt nieuwe ‘energietoeslag’ tegen koopkrachtpijn op langere termijn


Om ook na 2023 de pijn van de hoge (energie-)prijzen te verzachten voor huishoudens met een laag inkomen, onderzoekt het kabinet de mogelijkheid om een energietoeslag in het leven te roepen. Het kabinet kijkt als het om inkomensondersteuning op de langere termijn gaat naar meer onorthodoxe maatregelen.

Source link

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *