Advergames: Hoe gamificatie zorgt voor positieve merkeffecten

Advergames: Hoe gamificatie zorgt voor positieve merkeffecten

Waar gaat deze blog over? 

  • Een meta-analyse van 38 onderzoeken naar advergames geeft antwoord op de vraag of advergames effectiever zijn voor merken dan andere reclamevormen. 
  • Het onderzoek laat zien dat advergames leiden tot sterkere merkeffecten dan reclames zonder game-elementen. 
  • Advergames hebben invloed op zowel kinderen als volwassenen, maar de invloed op minderjarigen is sterker.  

Het onderzoek 

Voor dit onderzoek is de wetenschappelijke literatuur over advergames verzameld en zijn de studies geanalyseerd die effecten van advergames vergeleken met reclame zonder game-elementen. In totaal werden 29 artikelen met daarin 38 studies opgenomen in de meta-analyse. We berekenden de effecten van advergames over alle studies heen. Hiermee laten we zien wat alle studies samen zeggen over de effectiviteit van advergames voor merkeffecten. 

Advergames weten consumenten te verleiden 

  • Alle studies samen laten zien, dat mensen positiever zijn over advergames dan over andere vormen van reclame.  
  • Na het spelen van advergames zijn mensen ook positiever over het merk en kiezen zij eerder voor het merk of gaan zij vaker over tot aankoop, dan na het zien van andere vormen van reclame.  
  • Het merk wordt wel minder goed onthouden na het spelen van een advergame dan na het zien van andere reclamevormen en advergames worden minder vaak als reclame herkend. 
  • Advergames werken even goed voor mannen als voor vrouwen en het maakt niet uit hoelang de game gespeeld wordt, of het merk past bij de game en hoe duidelijk het merk in de game verwerkt is. 
  • Het helpt wel als mensen interacteren met het merk. De effecten op merkattitude en koopintentie zijn dan groter. 
  • Tot slot neemt de invloed van advergames af met leeftijd, met andere woorden, advergames hebben meer invloed op de houding ten opzichte van het merk onder jongeren dan onder volwassenen.  

Kortom 

In vergelijking met andere vormen van reclame is een advergame een effectief middel om merkattitudes en gedrag te beïnvloeden, vooral onder jongeren en als er in het spel geïnteracteerd wordt met het merk. Om merkherinnering te stimuleren is een advergame minder geschikt. Een punt van aandacht is dat advergames, in vergelijking met andere vormen van reclame, minder goed als reclame herkend worden. In het kader van transparantie is het belangrijk dat duidelijk wordt gemaakt (bijvoorbeeld door middel van een label), dat een advergame reclame is.  

Meer weten? Dit blogartikel is gebaseerd op volgende onderstaande publicatie:  

Van Berlo, Z. M. C., Van Reijmersdal, E. A.  and Eisend, M. (2021). The Gamification of Branded Content: A Meta Analysis of Advergame EffectsJournal of Advertising, 50 (2), 179-196. Je vindt het artikel hier.

Source link

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *